Условия за поверителност

Политика за Поверителност (Privacy Policy) за онлайн магазин ditclima.bg

 

1. Въведение и Определения

1.1. Дефиниции: 

1.1.1. “ДИТ Клима ООД” (наричана по-нататък “Ние”, “Нашата фирма”) е предприятие със седалище бул. „Васил Априлов“ 138, 4027 Пловдив, вписано в Търговски регистър на Република България и е оператор на лични данни.

1.2. Лични Данни: 

1.2.1. “Лични данни” обхваща всякаква информация, която може да идентифицира конкретно физическо лице (“Субект на данни”).


2. Събиране на Лични Данни

2.1. Типове Лични Данни: 

2.1.1. Събираме разнообразни лични данни, предоставени от Клиентите, включително, но не само, имена, адреси, телефони, електронни пощи, и информация за плащане.

2.2. Автоматично Събирани Данни: 

2.2.1. Магазинът използва технологии като “бисквитки”, “пиксели” и други, за да събира автоматично определена информация за поведението и предпочитанията на Клиента при използването на Магазина.

2.3. Информация от Трети Лица: 

2.3.1. В някои случаи можем да получим лични данни за Клиента от трети лица, например при използване на социални мрежи за вход в профила си в Магазина.


3. Използване на Лични Данни

3.1. Цел на Обработка: 

3.1.1. Личните данни се обработват с цел изпълнение на поръчки, предоставяне на услуги, поддържане на акаунти и подобряване на функционалността на Магазина.

3.2. Маркетинг и Комуникации: 

3.2.1. Съгласно предоставеното съгласие, можем да използваме личните данни за изпращане на маркетингови материали, специални оферти и съобщения за нови продукти.

3.3. Персонализация на Услугите: 

3.3.1. Използваме лични данни, за да персонализираме и адаптираме предоставените от нас услуги и преживяването на Клиента в Магазина.


4. Споделяне на Лични Данни

4.1. Трети Страни: 

4.1.1. Личните данни не се предоставят на трети страни, освен ако това е необходимо за изпълнение на поръчка, защита на правата на Нашата фирма или при изрично съгласие на Субекта на данни.

4.2. Сигурност на Данните: 

4.2.1. Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността и поверителността на личните данни.


5. Период на Запазване на Лични Данни

5.1. Съхранение: 

5.1.1. Личните данни се съхраняват само за периода, необходим за постигане на целите, за които са събрани.


6. Права на Субектите на Данни

6.1. Права на Субекта на Данните: 

6.1.1. Субектите на данни имат право на достъп, коригиране, изтриване, пренос на данни и ограничаване на обработката на своите лични данни.


7. Профилиране и Автоматизирани Решения

7.1. Профилиране: 

7.1.1. Магазинът може да използва автоматизирани системи за профилиране за персонализация на услугите и предлагане на по-подходящи предложения на Клиента.


8. Промени в Политиката за Поверителност

8.1. Актуализации: 

8.1.1. Тази Политика за Поверителност може да бъде актуализирана периодично. Субектите на данни се съветват да преглеждат редовно текущата версия.


9. Заключение

9.1. Контакт с Нас: 

9.1.1. За въпроси или коментари относно Политиката за Поверителност, моля, свържете се с нас като посетите адреса ни на бул. „Васил Априлов“ 138, 4027 Пловдив, Република България, e-mail: dit_clima@abv.bg или телефони 0899 80 28 90, 0889 17 07 04.


Последна актуализация на Политиката за Поверителност: 02.02.2024.

Scroll to Top