Общи Условия

Общи Условия (Terms of Service) за онлайн магазин ditclima.bg

 

1. Приемане на Общите Условия

1.1. Дефиниции:

1.1.1. Тези Общи Условия регулират правоотношенията между ДИТ Клима ООД, наричана “Продавач”, и физическите или юридическите лица, извършващи покупки от онлайн магазин ditclima.bg, наричани “Клиенти”.

1.2. Приемане:

1.2.1. Използването или направата на поръчка от ditclima.bg означава пълното и безусловно приемане на настоящите Общи Условия от страна на Клиента.


2. Регистрация и Сигурност

2.1. Създаване на Акаунт:

2.1.1. Клиентът се задължава да предостави верни и пълни данни при регистрацията на своя акаунт в системата на онлайн магазина.

2.2. Поверителност и Сигурност:

2.2.1. Клиентът носи отговорност за поддържането на поверителността на своя акаунт и парола.


3. Поръчки и Плащания

3.1. Процес на Поръчка:

3.1.1. Поръчките се извършват чрез онлайн платформата, като Клиентът следва ясните инструкции на магазина.

3.2. Методи на Плащане:

3.2.1. Магазинът предоставя разнообразни методи за плащане, включително банков превод, кредитни и дебитни карти, както и други съвременни платежни опции.

3.3. Ценова Политика:

3.3.1. Продавачът има право да променя цените на стоките и услугите си, като информацията за това се публикува ясно в онлайн магазина.


4. Доставка и Приемане на Пратката

4.1. Адрес за Доставка:

4.1.1. Клиентът предоставя точен адрес за доставка по време на процеса на поръчка.

4.2. Срокове на Доставка:

4.2.1. Продавачът се стреми да изпълнява доставките в уговорените срокове, като информация за това се предоставя предварително.

4.3. Приемане на Пратката:

4.3.1. Клиентът трябва да преглежда пратката при получаване и да уведоми Продавача за повреди възможно най-скоро.


5. Гаранция и Връщане на Продукти

5.1. Права на Клиента:

5.1.1. Клиентът има право на гаранция и връщане на стоки в съответствие със законовите изисквания и политиката за връщане на Продавача.

5.2. Процедури за Връщане:

5.2.1. Връщането на продукти следва конкретни процедури, описани в онлайн магазина.


6. Лични Данни и Поверителност

6.1. Събиране и Обработка:

6.1.1. Личните данни на Клиента се събират и обработват в съответствие с Политиката за поверителност.


7. Отговорности и Ограничения

7.1. Силови Обстоятелства:

7.1.1. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от силови обстоятелства или неправилна употреба на стоките.


7.2. Отговорности на Клиента:

7.2.1. Клиентът носи отговорност за точността и актуалността на предоставената от него информация.


8. Интелектуална Собственост

8.1. Права и Забрани:

8.1.1. Материалите в онлайн магазина са собственост на Продавача и не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на ДИТ Клима ООД.


9. Разрешаване на Спорове

9.1. Компетентен Съд:

9.1.1. Всички спорове ще се разглеждат от компетентния съд по местоживеенето на Продавача.


10. Контактна Информация

10.1. Въпроси и Контакти:

10.1.1. За въпроси, свързани с Общите Условия, Клиентите могат да се свържат с ДИТ Клима ООД като посетят адреса ни на бул. „Васил Априлов“ 138, 4027 Пловдив, Република България, e-mail: dit_clima@abv.bg или телефони 0899 80 28 90, 0889 17 07 04.


11. Заключение

11.1. Цялостно Споразумение:

11.1.1. Тези Общи Условия представляват цялостното споразумение между Клиента и Продавача и отменят всички предишни устни или писмени споразумения.


Последна актуализация на Общите Условия: 08.02.2024.

Scroll to Top